KarliMeble

Polityka Prywatności sklepu internetowego KarliMeble

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) (dalej: RODO), informuję, że:

1. W trosce o Państwa bezpieczeństwo, dokonujemy wszelkich działań, w celu zabezpieczenia danych osobowych klientów, stosujemy się do ustawy o ochronie danych osobowych, a także podejmujemy dodatkowe, niewynikające z przepisów działania, które zabezpieczają dane naszych klientów.

2. Administratorem Danych Osobowych jest: PPHU KARLIMEBLE z siedzibą  w Karski , ul.Leśna 4, 63-410 Ostrów Wielkopolski,    NIP 6221862855 , REGON 300168121.
3. W naszym sklepie zbieramy następujące dane osobowe:

a) Imię i nazwisko;

b) Adres dostawy;

c) Nr telefonu;

d) Adres e-mail;

e) Cookies;

f) Dane niezbędne do faktury, w przypadku, gdy chcą Państwo ją otrzymać.

4. Dane zbieramy w celu przeprowadzenia transakcji oraz za Państwa zgodą w celu informowania Państwa o nowych produktach, promocjach itp. w naszym sklepie.

5. Nie udostępniamy danych osobom trzecim, wyjątkiem jest udostępnienie danych adresowych kurierowi, w celu dokonania dostawy towaru oraz w przypadku wybrania przez Państwa opcji płatności elektronicznej lub kartą kredytową, przekazujemy dane podmiotowi obsługującemu płatność. Nie przechowujemy danych poufnych jak numery Twoich kart kredytowych czy danych dostępu do Twojego konta bankowego.

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych niezbędnych do przeprowadzenia transakcji, skutkuje uniemożliwieniem jej przeprowadzenia.

7. Mają Państwo prawo do zmiany lub usunięcia danych osobowych z naszej bazy, w tym celu prosimy skontaktować się z nami poprzez e-mail, na adres: sklep@karlimeble.com